Automatski stroj za ekstrudiranje i rezanje višeslojnih šipki